RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Det här juridiska meddelandet reglerar de allmänna villkoren för åtkomst och användning av webbplatsen som är tillgänglig på URL https://housesinthesun.net (nedan webbplatsen), som Houses In The Sun gör tillgängliga för Internetanvändare.
Användningen av webbplatsen innebär ett fullständigt och obesvarat godkännande av var och en av bestämmelserna i detta juridiska meddelande. Följaktligen måste användaren av webbplatsen noggrant läsa detta juridiska meddelande vid vart och ett av de tillfällen då han avser att använda webbplatsen, eftersom texten kan ändras enligt webbplatsens ägares bedömning, eller på grund av en lagändring , jurisprudential eller i affärspraxis.

1.- ÄGARE AV WEBBPLATSEN.

Företagets företagsnamn: Gema Rodríguez Carrero
Innehavarens namn: Gema Rodriguez Carrero
Registrerade kontor: Calle Anacardo 35
Befolkning: Torre-Pacheco
Provins: Murcia
C.P .: 30700
C.I.F./D.N.I .: 23026954K
Kontakttelefon: 667592527
E-post: info@housesinthesun.net
Registreringsdata:

2.- MÅL.

Webbplatsen ger sina användare tillgång till information och tjänster som House In The Sun tillhandahåller de personer eller organisationer som är intresserade av dem.

3.- TILLGÄNG OCH ANVÄNDNING AV WEBBEN.

3.1.- Fri tillgång och användning av webben.
Åtkomst till webbplatsen är gratis för sina användare.
3.2.- Registrering av användare.
Generellt sett kräver inte åtkomst och användning av webbplatsen förhandsanmälan eller registrering av sina användare.

4.- INNEHÅLL PÅ WEBBET.

Det språk som ägaren använder på webbplatsen är spanska. House In The Sun ansvarar inte för bristen på förståelse eller förståelse för webbplatsens språk av användaren, eller dess konsekvenser.
Hus i solen kan modifiera innehållet utan föregående meddelande, samt radera och ändra det på webben, till exempel hur de nås, utan någon motivering och fritt, utan ansvar för de konsekvenser de kan orsaka för användarna
Användning av innehållet på webbplatsen för att marknadsföra, kontraktera eller sprida reklam eller information om egen eller tredje part utan tillstånd från Houses In The Sun är inte förbjudet, och inte heller skicka reklam eller information med hjälp av tjänsterna eller informationen som ställs till tillgängliga för användare, oavsett om användningen är gratis eller inte.
Länkar eller hyperlänkar som innehåller tredje parter på sina webbsidor, riktade till denna webbplats, kommer att öppna hela webbsidan, inte att kunna uttrycka, direkt eller indirekt, falska, felaktiga eller förvirrande indikationer, och inte heller medföra orättvisa eller olagliga handlingar i mot Houses In The Sun

5.- BEGRÄNSNING AV ANSVAR.

Både tillgången till webbplatsen och den medvetslös användning som kan göras av informationen på den är det enda ansvaret för personen som utför den. Hus i solen ansvarar inte för några konsekvenser, skador eller förluster som kan uppstå genom sådan tillgång eller användning. Houses In The Sun ansvarar inte för säkerhetsfel, som kan uppstå eller för skador som kan orsakas på användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara), eller för de filer eller dokument som lagras där, som ett resultat av:
– förekomsten av ett virus på användarens dator som används för anslutning till tjänsterna och innehållet på webben,
– ett fel i webbläsaren,
– och / eller användningen av icke-uppdaterade versioner därav.
Houses In The Sun ansvarar inte för pålitligheten och hastigheten för hyperlänkar som är integrerade i webben för att öppna andra. Hus i solen garanterar inte användbarheten av dessa länkar, och det är inte heller ansvarigt för innehållet eller tjänsterna som användaren kan komma åt via dessa länkar, eller för att dessa webbplatser fungerar korrekt.
Hus i solen kommer inte att ansvara för virus eller andra datorprogram som försämras eller kan försämra användarens datorsystem eller utrustning vid åtkomst till deras webbplats eller andra webbplatser som nås via länkar på denna webbplats.

6.- ANVÄNDNING AV ”COOKIE” -TEKNIKEN.

Webbplatsen använder inte kakor eller någon annan osynlig procedur för insamling av information när användaren surfar på den och respekterar alltid sekretess och sekretess för samma.
* OM COOKIES ANVÄNDS, KONTROLLERA KOMMUNIKATET OM ANVÄNDNING AV COOKIES Webbplatsen använder kakor, du kan konsultera vår Cookies Policy, som alltid respekterar konfidentialitet och integritet för samma.

7.- INTELLEKTUELLT OCH INDUSTRIAL EGET.

De tillhör husen i solen, alla de industriella och immateriella rättigheterna på webben, liksom innehållet den innehåller. All användning av webbplatsen eller dess innehåll måste vara uteslutande privat. Den är uteslutande reserverad för ………., All annan användning som involverar kopiering, reproduktion, distribution, transformation, offentlig kommunikation eller någon annan liknande åtgärd, av hela eller delar av innehållet på webben, så att ingen användare kan ta genomföra dessa åtgärder utan föregående skriftligt tillstånd från Houses In The Sun

8.- PRIVACY OCH DATA SKYDDSPOLITIK.

Houses In The Sun garanterar skyddet och konfidentialiteten för personuppgifter, av alla slag som tillhandahålls av våra klientföretag i enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999, av den 13 december, skydd av personuppgifter.
All information som våra klientföretag tillhandahåller till Hous In The Sun eller dess personal kommer att inkluderas i en automatiserad fil med personuppgifter som skapas och underhålls under husansvariga ansvar, vilket är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som användarna begär.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt säkerhetsåtgärdsförordningen (kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december), i detta avseende har House In The Sun antagit de skyddsnivåer som lagligen krävs och har installerat alla tekniska åtgärder för att dess räckvidd för att undvika förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst från tredje part. Användaren måste emellertid vara medveten om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är impregnerbara. I händelse av att det anses lämpligt att deras personuppgifter överförs till andra enheter, kommer användaren att informeras om de överförda uppgifterna, syftet med filen och namnet och adressen till den som mottagits, så att hans entydiga samtycke i detta avseende.
I enlighet med bestämmelserna i GDPR kan användaren utöva sina rättigheter till tillgång, rättelse, avbokning och invändning. För att göra detta måste du kontakta oss på info@housesinthesun.net

9.- GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH KOMPETENT JURISDIKTION.

Detta juridiska meddelande kommer att tolkas och regleras i enlighet med spansk lagstiftning. Hus i solen och användarna, som uttryckligen avstår från annan jurisdiktion som kan gälla dem, överlämnar sig till domstolarna och domstolarna i användarens adress för varje tvist som kan uppstå genom åtkomst till eller användning av webbplatsen. I händelse av att användaren har sitt hemort utanför Spanien, hus i solen och användaren, skicka, uttryckligen avstå från annan jurisdiktion, till domstolarna och domstolarna i hemvist Houses In The Sun

Hello!

Login to your account